Biografia

Leszek Rózga urodził się 18 marca 1924 w Zgierzu. W czasie II wojny światowej przebywał na przymusowych robotach w Niemczech. Uczył się prywatnie malarstwa. Studia artystyczne odbył w latach 1948 – 1954 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Łodzi i katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki Propagandowej (1948-1954). Otrzymał dyplom w 1954 roku z malarstwa u Rafała Pomorskiego oraz z projektowania graficznego u Bogusława Góreckiego. W 1967 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w PWSSP w Łodzi. W latach 1971 – 1978 sprawował funkcje prodziekana Wydziału Grafiki , a od 1975 roku kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w 1979 roku, natomiast w 1990 roku nadano mu miano profesora nadzwyczajnego. Uprawia grafikę warsztatową (techniki metalowe, monotypie), rysunek i malarstwo. Zajmował się także projektowaniem graficznym (do 1971 roku) i malarstwem ściennym (do 1981roku) . Od 1954 roku prezentuje swoje prace na licznych wystawach indywidualnych (ok. 160) i zbiorowych (ok. 500) w Polsce i zagranicą. Odbył liczne podróże po Europie, na Bliski Wschód i do USA.
Artysta żonaty od 1950 roku z Danielą z domu Wojcieszek. Ma jedną córkę – Małgorzatę Od 1976 roku mieszka i pracuje w Łodzi.

Muzea Narodowe w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej; Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Chełmie, Częstochowie, Rzeszowie i Tarnowie; Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Lubelskie, Lublin; Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn; Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa; Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa; Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; Muzeum Miasta Zgierza; Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; Biblioteka Miejska, Łódź; Biblioteka Narodowa, Warszawa; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; Gosudarstwiennyj muziej izobrazitielnych iskustw im. A. S. Puszkina, Moskwa; Bibliotheąue Nationale, Paryż; Ermitaż, St. Petersburg; Graphische Sammlung Albertina, Wiedeń; zbiory graficzne w Bremie, Erlangen, Getyndze, Hamburgu i Oldenburgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *